Osnovni proizvod koji nudimo je SUVA ŠLJIVA.

Proizvodi mogu da budu sa ili bez košpica, sa stepenom obrade koji odgovara potrebama kupca.

Pakovanja  radimo prema zahtjevima kupca.