Da li želite da imate sušaru?

Sušare za voće, povrće i ljekovito bilje koje nudimo ispunjavaju sve kriterijume koji se zahtjevaju u  preradi hrane.

Kapaciteti sušara koje nudimo se kreću od tone do deset tona sirovine na dan.

Ljese, kao i svi materijali koji su u dodiru sa plodom  su od prohromskih materijala, koji ispunjavaju uslove za   standarde u oblasti prerade hrane.

Sušare kao pogosnko gorivo koriste drvo. Naravno, dim koji nastaje sagorijevanjem, nema nikakvih dodirnih tačaka sa plodovima koji se suše.

Proces sušenja je u velikoj mjeri automatizovan,  tako da se vlažnost vazduha i temperatura regulišu uz pomoć automatskih mjerača.

Stupimo u kontakt: