Godina osnivanja
stabala šljive
ari obradive zemlje
tona kapacitet sušare


sljiva fruit planet

Preduzeće FRUIT PLANET DOO je osnovano 2016. godine.

Bavimo se proizvodnjom i sušenjem, voća, povrća i ljekovitog bilja.

Osnovna djelatnost je sušenje šljive. Posjedujemo sopstvene voćnjake sa sortama Čačanska lepotica i Stenli.

Voćnjaci i sušara se nalaze u selu Bukvik, koje je udaljeno oko 12 km od Brčkog, BiH.

Bukvik i okolina su poznati po proizvodnji voća, posebno šljive i u tom pogledu imamo jako dobre prirodne uslove za razvoj poslovanja.

Sušara koju posjedujemo je kapaciteta 5 tona sirovine na dan, ispunjava sve uslove za proizvodnju baziranu na ekološkim principima.

Naš poslovni ciljevi se ogledaju u težnji da proširimo postojeće zasade, da na području sela Bukvik, a onda i okoline, razvijemo poslovni odnos sa proizvođačima voća, kojima želimo da postanemo partner od povjerenja. Tu prije svega mislimo na podršku pri proizvodnji i zaštiti voća, otkupu proizvoda, te pravilnom i domaćinskom odnosu prema prirodi.

Pri osnivanju smo, pored sopstvenih sredstava, bili korisnici programa za samozapošljavanje koje je sprovela Vlada Brčko Distrikta.

Sredstva koja smo dobili su namjenski utrošena, a ugovorne obaveze smo ispunili u potpunosti.

Veliku zahvalnost dugujemo stručnim ljudima ispred Vlade Brčko Distrikta koji su nam ukazali povjerenje.

Razglednica iz Brčkog iz 1902. godine

Razglednica iz Brčkog iz 1902. godine

Galerija